نمایش دادن همه 7 نتیجه

مغزی 1.1.4 اینچ گالوانیزه

تومان20.000
مغزی 1.1.4 اینچ گالوانیزه مغزی 1.1.4 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 1.5 اینچ گالوانیزه

تومان25.000
مغزی 1.5 اینچ گالوانیزه مغزی 1.5 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 2 اینچ گالوانیزه  

تومان35.000
مغزی 2 اینچ گالوانیزه مغزی 2 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 2.5اینچ گالوانیزه

تومان45.000
مغزی 2.5اینچ گالوانیزه مغزی 2.5اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا پیچی به

مغزی 3 اینچ گالوانیزه

تومان75.000
مغزی 3 اینچ گالوانیزه مغزی 3 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 4 اینچ گالوانیزه

تومان120.000
مغزی 4 اینچ گالوانیزه مغزی 4 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا