نمایش 1–24 از 37 نتیجه

سوپاپ 1 اینچ پلاستیکی

تومان35.000
سوپاپ 1 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ 1 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید

سوپاپ 1.1.4 اینچ پلاستیکی

سوپاپ 1.1.4 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ 1.1.4 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید

سوپاپ 1.5 اینچ پلاستیکی

تومان40.000
سوپاپ 1.5 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ 1.5 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید

سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی

تومان60.000
سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ2  اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از

سوپاپ 3اینچ پلاستیکی

تومان70.000
سوپاپ 3اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ3 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ

سوپاپ 4اینچ پلاستیکی

تومان175.000
سوپاپ 4اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ4 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ

سوپاپ6اینچ پلاستیکی

تومان195.000
سوپاپ6اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ6 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ 6اینچ

شیر توپی پلیمری 2 اینچ

تومان110.000
فشار اسمی 6 بار مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و اشعه خورشید مقاوم در برابر رسوب گشتاور عملکردی پایین

شیر توپی پلیمری 3اینچ

تومان345.000
فشار اسمی 6 بار مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و اشعه خورشید مقاوم در برابر رسوب گشتاور عملکردی پایین

شیر توپی پلیمری 4اینچ

تومان550.000
فشار اسمی 6 بار مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و اشعه خورشید مقاوم در برابر رسوب گشتاور عملکردی پایین

صافی 2 اینچ پلاستیکی

تومان40.000
معمولا از صافی 2 اینچ پلاستیکی جهت جلوگیری از ورود آشغال به پمپ ها استفاده میگردد. صافی 2 اینچ پلاستیکی

صافی 3 اینچ پلاستیکی

تومان45.000
صافی 3 اینچ پلاستیکی معمولا از صافی 3 اینچ پلاستیکی جهت جلوگیری از ورود آشغال به پمپ های 3 اینچ

صافی 4اینچ پلاستیکی

تومان145.000
صافی 4اینچ پلاستیکی معمولا از صافی 4اینچ پلاستیکی جهت جلوگیری از ورود آشغال به پمپ ها استفاده میگردد. به منظور