نمایش دادن همه 7 نتیجه

سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی

75.000 تومان
سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی مانند یک،شیر یکطرفه به داخل باز شده و آب در مسیر لوله

سوپاپ 3اینچ پلاستیکی

100.000 تومان
سوپاپ 3اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ3 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ