نمایش دادن همه 7 نتیجه

سوپاپ 1 اینچ پلاستیکی

تومان35.000
سوپاپ 1 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ 1 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید

سوپاپ 1.1.4 اینچ پلاستیکی

سوپاپ 1.1.4 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ 1.1.4 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید

سوپاپ 1.5 اینچ پلاستیکی

تومان40.000
سوپاپ 1.5 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ 1.5 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید

سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی

تومان60.000
سوپاپ 2 اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ2  اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از

سوپاپ 3اینچ پلاستیکی

تومان70.000
سوپاپ 3اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ3 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ

سوپاپ 4اینچ پلاستیکی

تومان175.000
سوپاپ 4اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ4 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ

سوپاپ6اینچ پلاستیکی

تومان195.000
سوپاپ6اینچ پلاستیکی در سیستم پمپاژ در مواقعی که پمپ6 اینچ بالاتر از سطح آب قرار دارد، باید از سوپاپ 6اینچ