نمایش دادن همه 7 نتیجه

سوپاپ 4 اینچ چدنی

600.000 تومان
سوپاپ 4 اینچ چدنی برای جلوگیری از هواگیری مجدد و ورود آشغال به پمپ

سوپاپ 5 اینچ چدنی

1.250.000 تومان
مواد اولیه چدن عمده مصرف کشاورزی جلوگیری ازورود کلیه اجسام به پمپ افزایش طول عمر پمپ عدم هواگیری مجدد

سوپاپ 6 اینچ چدنی

1.250.000 تومان
مواد اولیه چدن عمده مصرف کشاورزی جلوگیری ازورود کلیه اجسام به پمپ افزایش طول عمر پمپ عدم هواگیری مجدد

سوپاپ2اینچ چدنی

380.000 تومان
مواد اولیه تولید سوپاپ2اینچ چدنی برای مصارف کشاورزی وصنعتی قابل استفاده است. سوپاپ ها معمولا برای عدم هواگیری مجدد و

لوله مهره 3اینچ چدنی

250.000 تومان
مواد اولیه از چدن راحت در باز وبست به همراه واشر