نمایش دادن همه 10 نتیجه

لوله خرطومی 1.1.4 آلی فلکس

تومان50.000
مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 1.5 اینچ آلی فلکس

تومان50.000
  فروش متری مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 2 اینچ آلی فلکس

تومان65.000
فروش متری مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 2.5 اینچ آلی فلکس

تومان95.000
مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 3 اینچ آلی فلکس

تومان115.000
واحد فروش متر میباشد مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 4 اینچ آلی فلکس

تومان180.000
واحد فروش متر عمده مصرف کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 5 اینچ آلی فلکس

تومان320.000
واحد فروش متر عمده مصرف کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 6 اینچ آلی فلکس

تومان400.000
واحد فروش متر عمده مصرف کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 8 اینچ آلی فلکس

تومان4.900.000
مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی آلی فلکس یک اینچ

تومان40.000
فروش متری مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب