لوله خرطومی

لوله های خرطومی از سایز های 1 اینچ تا 8 اینچ در  صنعت کشاورزی ساختمان سازی و هر جا که نیاز به انتقال آب می باشد مورد استفاده قرار می گیرد البته درحال حاضر جهت محافظت از کابل های برق نیز از لوله های خرطومی استفاده می گردد.

نمایش 1–12 از 26 نتیجه

لوله خرطومی 1.1.4 آلی فلکس

55.000 تومان
فروش متری مصارف کشاورزی و صنعت مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 1.5 اینچ آلی فلکس

65.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 2 اینچ آلی فلکس

85.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 2 اینچ مواد نفتی

230.000 تومان
کلاف 36 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 2.5 اینچ آلی فلکس

120.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 2اینچ سوپر صنعتی

125.000 تومان
کلاف 36 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب وانعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 3 اینچ آلی فلکس

150.000 تومان
واحد فروش متر کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 3 اینچ سوپر صنعتی

195.000 تومان
ضمانت 6 ماهه کلاف 30 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 3 اینچ مواد نفتی

335.000 تومان
کلاف 30 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی وساختمانی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 4 اینچ آلی فلکس

270.000 تومان
واحد فروش متر  کشاورزی ساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 4 اینچ سوپر صنعتی

320.000 تومان
واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی  مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 5 اینچ آلی فلکس

450.000 تومان
واحد فروش متر عمده مصرف کشاورزی  مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب