در حال نمایش 4 نتیجه

لوله خرطومی 1.5 اینچ آلی فلکس

65.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 3 اینچ آلی فلکس

150.000 تومان
واحد فروش متر کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 4 اینچ آلی فلکس

270.000 تومان
واحد فروش متر  کشاورزی ساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 5 اینچ آلی فلکس

450.000 تومان
واحد فروش متر عمده مصرف کشاورزی  مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب