نمایش 1–12 از 13 نتیجه

لوله خرطومی 1.1.4 آلی فلکس

55.000 تومان
فروش متری مصارف کشاورزی و صنعت مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 1.5 اینچ آلی فلکس

65.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 2 اینچ آلی فلکس

85.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 2.5 اینچ آلی فلکس

120.000 تومان
فروش متری کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 3 اینچ آلی فلکس

150.000 تومان
واحد فروش متر کشاورزی صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 4 اینچ آلی فلکس

270.000 تومان
واحد فروش متر  کشاورزی ساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 4 اینچ سوپر صنعتی

320.000 تومان
واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی  مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 5 اینچ آلی فلکس

450.000 تومان
واحد فروش متر عمده مصرف کشاورزی  مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش ودهش آب

لوله خرطومی 6 اینچ آلی فلکس

570.000 تومان
واحد فروش متر کشاورزی و ساختمانی مقاوم در برابر آفتاب قابلیت مکش و دهش آب

لوله خرطومی 8 اینچ آلی فلکس

6.500.000 تومان
واحد فروش شاخه   کشاورزی و ساختمانی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا  مکش و دهش آب

لوله خرطومی آلی فلکس یک اینچ

45.000 تومان
فروش متری کشاورزی و صنعتی مقاوم در برابر آفتاب انعطاف بالا قابلیت مکش و دهش آب